Geotechnika - Inženýrská geologie - Chemické analýzy
IL-1291

Obory činnosti

Geotechnika a inženýrská geologie

Popis prvniho obrazku

Přehled nabízených služeb naleznete v samostatné sekci.

Akreditované laboratoře pro polní kontrolní a diagnostické zkoušky

Popis prvniho obrazku

Pro provádění polních geotechnických zkoušek a odběry vzorků in situ jsme vybaveni terénními vozidly a jsme proto schopni pohybovat se po stavbách a dostat se i do málo přístupného terénu. Provádíme kontroly míry zhutnění zemin v přirozeném uložení, sypanin používaných pro budování násypů, zásypů, zemních těles, násypů pozemních komunikací, zásypů rýh a výkopů komunikací a inženýrských sítí, skládek odpadů, staveb železničního spodku a ostatních průmyslových staveb

Více zde

Akreditované laboratoře pro laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

Popis prvniho obrazku

Laboratorní zkoušky jsou prováděny akreditovanou laboratoří GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha - Zkušební laboratoř č. 1291 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci ČIA. Zkušební laboratoř je vybavena zařízením pro provádění geotechnických laboratorních zkoušek zemin, hornin, kameniva a dalších stavebních materiálů.

Více zde

Akreditované laboratoře pro chemické analýzy

Popis prvniho obrazku

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Více zde