Přehled nabízených služeb:

 • geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby
 • posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb
 • posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce
 • odborné posudky pro územní plánování
 • posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin
 • stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací
 • odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod
 • návrhy receptur pro účely úpravy a zlepšování vlastností zemin
 • výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy
 • výběr zemních materiálů pro násypy a zásypy
 • geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, kamene, štěrkopísku stanovení parametrů do geotechnických výpočtů návrhy pro využití recyklovaných a druhotných materiálů kontrola provádění zemních prací kontrola a přebírání základových spár hutnící zkoušky, kontroly hutnění a polní zkoušky zemin a hornin
 • provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu
 • konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu