Obchodní jméno: GEMATEST® spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Černošice II, Dr.Janského 954
IČ: 47541695
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
DIČ: CZ47541695
Registrace: Městský soud  v  Praze, oddíl C, vložka 25443
Systém řízení kvality řízení: ČSN EN ISO/IEC 17025 (2018)

Předmět podnikání:

  • laboratorní činnost (zjišťování chemických, fyzikálních a mechanických vlastností
    materiálů)
  •  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • hornická činnost v rozsahu činnosti:
    vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
    zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Statutární orgány:

Jednatel: Ing. Alexandr Manda, Ing. Helena Papoušková
Prokura:  Mgr.Přemysl Urban

Činnost firmy GEMATEST® spol.s r.o. navazuje na úspěšnou dlouholetou tradici firmy Geoindustria Praha, jejíž součástí byly Centrální laboratoře v Černošicích u Prahy. Hlavní náplní laboratoří bylo laboratorní a polní zkušebnictví v oborech inženýrské geologie a geotechniky, analytické chemie a ekologie. V laboratořích byly prováděny zkoušky , analýzy a odborné posudky nejen pro interní zákázníky,ale také pro široký okruh zákazníků z mnoha dalších firem.

GEMATEST® spol.s r.o disponuje kvalitním týmem expertů, odborných a technických pracovníků a moderním přístrojovým vybavením. Většina vedoucích a technických pracovníků má dlouholeté zkušenosti z práce v příslušném oboru a jsou členy odborných komor. Společnost pravidelně investuje do moderní přístrojové techniky, odborného vzdělávání našich pracovníků a zlepšování systému kvality.

Široké spektrum našich zákazníků tvoří malé , střední i velké firmy, státní instituce, obecní úřady, výzkumné ústavy, stavební firmy a soukromí stavebníci, soukromé osoby apod. Vzhledem k úspěšné dlouhodobé spolupráci na mnoha geologických zahraničních expedicích a průzkumech pracujeme rovněž na analýzách, laboratorních zkouškách a projektech pro zahraniční zákazníky.
Společnost GEMATEST® byla založena v roce 1993 a tvoří ji dvě  pracoviště:

PRACOVIŠTĚ GEOTECHNIKY, jehož součástí je Laboratoř geomechaniky Praha, Zkušební laboratoř č. 1291 akreditovaná ČIA  podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (2018)

LABORATOŘ ANALYTICKÉ CHEMIE – Laboratoř analytické chemie Černošice, Zkušební laboratoř č.1291.2  akreditovaná ČIA  podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (2018)

Členství v organizacích a odborných komorách: 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG)

Česká silniční společnost (ČSS)

Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR)

geotechnika

Geotechnika, inženýrská geologie, stavebnictví

Geotechnické a inženýrskogeologické průzkumné práce

Diagnostika

Geotechnické
polní zkoušky

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2018 pod číslem 1291

Akreditované laboratoře pro laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a kameniva

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2018 pod číslem 1291

Akreditované laboratoře pro chemické analýzy

Laboratoř
analytické chemie

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2018 pod číslem 1291.2

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu