Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii. Služby, konzultace a realizace poskytujeme v následujících oblastech:

 • geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb
 • laboratorní zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky zemin,hornin, kameniva, recyklátů)
 • polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zatěžovací zkoušky, penetrační sondování)
 • kontrolní zkoušky při realizaci staveb, geotechnický dozor investoraí
 • kontroly hutnění zemin a sypanin, stanovení únosnosti podloží staveb
 • chemické analýzy vod povrchových, podzemních , odpadních
 • chemické analýzy zemin, odpadů, půd a jiných materiálů
 • speciální chemické analýzy (např. rozbory vlasů)
 • pedologické rozbory zemědělských půd
 • řezání, drcení, půlení hornin, kamene, dlažby,
 • drcení a mletí vzorků, přípravy analytických vzorků pro další analýzy
 • vývoj software specializovaného na oblast geotechnického zkušebnictví
 • projekty, návrhy a realizace zkušeben pro geotechnické laboratorní a polní zkoušky

Disponujeme kvalitním týmem expertů, odborných a technických pracovníků a moderním přístrojovým vybavením. Většina vedoucích a technických pracovníků má dlouholeté zkušenosti z práce v příslušném oboru a jsou členy odborných komor.

geotechnika

Geotechnika
a geologie

Geotechnické práce a inženýrskogeologické průzkumné práce

Diagnostika

Kontrola
a diagnostika

Akreditované laboratoře pro polní kontrolní, sondování a diagnostické zkoušky

Akreditované laboratoře pro laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

Laboratorní
zkoušky

Akreditované laboratoře pro laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

Akreditované laboratoře pro chemické analýzy

Chemické
analýzy

Akreditované laboratoře pro chemické analýzy (vod, odpadů půd, a i.)

Máte zájem o některou z našich služeb?

Poptat službu